Geen categorie

Update Raamplan Artsopleiding

door Nini • 6 oktober 2018

In geneeskundeland speelde de afgelopen maanden een grote vraag: wat zou er gaan gebeuren met het Raamplan Artsopleiding? Het huidige raamplan dateert alweer uit 2009, dus iedereen deelde de mening dat het hoog tijd was deze eens goed onder de loep te nemen. Afgelopen week was het zover: het verlossende woord werd gegeven! Het bestuur […]


Vacature IMS bestuur 2019

door Nini • 24 september 2018

Wil jij mee praten over onderwerpen als de tegemoetkoming voor coassistenten, wachttijden en het raamplan? Ben jij gemotiveerd om een jaar lang de acht geneeskunde faculteiten te vertegenwoordigen? Vind jij het leuk om contact te hebben met een grote achterban en externe partners? Dan zijn wij op zoek naar jou!! De fusie tussen het LOCA […]


Tegemoetkoming co-assistenten

door Nini • 20 september 2018

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) heeft op 19 september hun eindbod gepulbiceerd. Hierin is ook meer over een eventuele vergoeding voor de coassistenten te vinden!  De afgelopen maanden hebben diverse partijen om tafel gezeten voor de onderhandelingen over de CAO. Een van de onderwerpen die hierbij uitgebreid aan bod is gekomen is […]


Update IMS Augustus 2018

door Nini • 12 september 2018

In augustus begon voor de meeste studenten hun welverdiende vakantie en ook het IMS heeft genoten van de zon. Echter was er niet veel tijd om stil te zitten. De eerstvolgende vertegenwoordigers vergadering stond alweer gepland op 8 september. Met de start van het nieuwe collegejaar, zagen we hier veel nieuwe gezichten. Het was een […]


Blog 3, IMS 2018: De NVMO

door Nini • 14 augustus 2018

‘Nooit van gehoord’. Wel, lees en huiver. De Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO) is een vereniging opgericht in het hippie tijdperk (1972) die zich bezig houdt met de ontwikkeling van medisch onderwijs. Medisch onderwijs beslaat in dit geval naast de UMC’s en niet-academische ziekenhuizen ook opleidingen tandheelkunde, diergeneeskunde en HBO opleidingen verpleegkunde, verloskunde en […]


Update IMS Juli 2018

door Nini • 9 augustus 2018

De afgelopen maand zijn we druk in gesprek geweest met de VvAA om een tweede oplage van de coboekjes te laten drukken. En met succes! Er zal dit jaar nog een tweede druk komen voor de ouderejaars co-assistenten. Hierover binnenkort meer.  Daarnaast is de enquete offline gegaan. Bijna 900 studenten hebben deze ingevuld. Onze dank […]


ISO kwaliteitsafspraken

door Nini • 6 augustus 2018

Het IMS is aanwezig geweest op de ISO kick-off dag waarbij er uitleg is gegeven over kwaliteitsafspraken. Centrale medezeggenschapsraden van een hoger onderwijsinstellingen krijgen snel te maken met de kwaliteitsafspraken. Voor alle betrokkenen is dit een nieuw proces. De landelijke afspraken op papier moeten binnen de hogescholen en universiteiten worden vertaald naar concrete besluitvormingsprocessen en uiteindelijk naar echte afspraken […]


Blog 2, IMS 2018: ‘Wat is het raamplan?’

door Nini • 2 juli 2018

Om die vraag te kunnen beantwoorden zou je eigenlijk het 98 pagina’s tellende rapport zelf moeten lezen… Precies, daar heb je tussen het doorwerken van Rubin’s(1) of het puncteren van de zoveelste rollende vene helemaal geen tijd voor! Vandaar hieronder een korte uiteenzetting. Het raamplan Het raamplan bevat de eindtermen van de opleiding tot arts. […]


Waar heeft het IMS zich mee bezig gehouden?

door Nini • 25 juni 2018

Afgelopen tijd zijn we veel bezig geweest met het voltooien van de fusie en vormgeven van de grotere vertegenwoordigers vergadering. Daarnaast is afgelopen maand onze enquête online gegaan. Deze is gericht op digitalisering in de zorg en in hoeverre wij als studenten in onze opleiding handvatten aangeboden krijgen om hier mee om te gaan. Vergeet […]


Blog 1, IMS 2018: ‘Wat is de OER?’

door Nini • 21 mei 2018

De OER, wie kent ‘m niet? Een mooie afkorting, krachtig in sonantie. De creatieve geest herkent meteen de prehistorische connotatie. Misleidend, want de OER is pas sinds 1993 een verplicht nummer voor Nederlandse onderwijsinstellingen. Toen werd de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW, http://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2018-02-01 – Artikel 7.13-7.15) ingevoerd. Hoofdlijnen van facultaire curricula moeten […]