Privacybeleid Interfacultair Medisch Studentenoverleg

Het Interfacultair Medisch Studentenoverleg (IMS) heeft dit privacybeleid opgesteld gezien wij de privacy van alle persoonsgegevens waar het IMS mee in aanmerking komt veilig en zorgvuldig willen verwerken. Hierbij houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Beveiliging
Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Het IMS treft maatregelen zodat je persoonsgegeven beveiligd zijn. Zo zorgt de stichting ervoor dat alleen de noodzakelijke bestuursleden toegang hebben tot de gegevens en dat de persoonsgegevens zijn afgeschermd. 

Communicatie
Wanneer het IMS een e-mail of ander bericht ontvangt is het mogelijk dat dit bewaard wordt. Indien de berichten persoonsgegevens betreft worden deze bewaard zodat we je kunnen bereiken om een reactie te geven. Deze persoonsgegevens zullen alleen gebruikt worden om je te kunnen antwoorden en niet voor andere doeleinden gebruikt worden. 

Verder bevat de e-mailserver van de secretaris van het IMS de contactgegevens van de vertegenwoordigers voor het toesturen van de agenda’s en notulen van de vergaderingen.   Vertegenwoordigers zijn studenten actief in de medezeggenschap van de verschillende Universitaire Medische Centra en studenten actief in een andere (medische) studentenorganisatie.
De gegevens worden met toestemming van deze personen bewaard en kunnen op ieder moment op verzoek uit het bestand verwijderd worden. Daarbij wordt eens per jaar het bestand opgeschoond door niet-actieve vertegenwoordigers uit de contactpersonen te verwijderen. De e-mailadressen worden alleen voor eerder genoemde reden bewaard en worden nooit met derden gedeeld.

De commissaris PR & Acquisitie beheert het mailchimp account waarop persoonsgegevens van de voor de nieuwsbrief bewaard worden. Dit betreft gegevens van personen die zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief. De gegevens betreffen de naam en het mailadres. Onder elke nieuwsbrief staat een link waardoor de ontvanger zich kan uitschrijven waarna de gegevens verwijdert worden.

Website
De website bevat links naar andere websites. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van het IMS. Waarschijnlijk hanteren andere website hun eigen privacybeleid. Het IMS raadt je aan om voor het gebruik van deze websites de betreffende privacyverklaring te raadplegen.

Het IMS archief
In het IMS archief staan o.a. de notulen van de vertegenwoordigers vergaderingen waarin zowel  de namen van de aanwezigen als de gemaakte opmerkingen vastgelegd zijn. De vertegenwoordigers staan met hun naam benoemd. Overige contactgegevens staan niet in het IMS archief.  Het IMS archief is gedeeld en toegankelijk voor de vertegenwoordigers van het IMS. Via het aanwezigheidsformulier op de vergadering wordt toestemming gevraagd voor het vermelden van de naam in het IMS archief. 

Nieuwsbrief
Onderaan de nieuwsbrief vind je de mogelijkheid om je af te melden of om je gegevens aan te passen.

Cookies
Bij het aanbieden van onze elektronische diensten maken wij geen gebruik van cookies. 

Klachten
Indien je klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard bij ons terecht en contact opnemen via info@imsnederland.com. Bovendien heb je op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens, dit kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Het IMS behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het privacybeleid aan te brengen. Wanneer er wijzigingen plaatsvinden zal dit op onze website worden gepubliceerd. Het is aan te raden om dit privacybeleid regelmatig te bekijken zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. 

Contact, inzage en correctie
Indien je vragen hebt over het privacybeleid van het IMS en de verwerking van uw persoonsgegevens of de stichting wilt verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, corrigeren en of te verwijderen kun je contact opnemen met info@imsnederland.com 

Laatste update: 01 september 2019