Het IMS Congresbestuur 2018

Het IMS Congresbestuur 2018 bestaat uit:

Marijn Nijssen
Voorzitter

Kiki van Dijk
Secretaris

Denice Kamp
Penningmeester

Abdullah Khawar
Lid Programma

Tom van Ravens
Lid Programma

Yessica Yeh
Lid Programma

Julie van der Schelling
Lid PR/Sponsoring

Sophie van Rees Vellinga
Lid PR/Sponsoring