Acamdemisch Medisch Centrum Amsterdam

Zoals overal in Nederland bestaat de geneeskunde opleiding uit 6 studiejaren. In de eerste drie jaar (de Bachelor) wordt de basis van je kennis gelegd, maar doe je ook al praktijkervaring op. In de laatste drie jaar (de Master) heb je tijdens de co-schappen intensief patiëntencontact maar is er ook nog voldoende ruimte om theorie op te halen en bij te leren. Ook doe je een wetenschappelijke stage tijdens je Master. In het AMC heb je de keuze deze wetenschappelijke stage van 16 weken uit te breiden tot maximaal 32 weken. Dan volg je iets minder keuze-coschappen maar kan je je meer verdiepen in wetenschappelijk onderzoek.
Aan het eind van je 6-jarige opleiding ben je basisarts. Veel studenten gaan daarna specialiseren (voor huisarts, radioloog, cardioloog, etc.) of promoveren.

Studielast
Studielast per week: 40 uur
Onderwijs: 16 uur
Zelfstudie: 24 uur

350 studenten per jaar beginnen aan de studie geneeskunde aan de UvA/AMC.
Naast de geneeskundeopleiding biedt de faculteit der geneeskunde van de UvA ook de studie Medische Informatiekunde aan.

Decentrale selectie
Aan de UvA worden 175 eerstejaars studenten decentraal geselecteerd, tot deze groep behoren ten eerste de VWO-ers met een gemiddeld eindexamencijfer van 8 of hoger. De overige plekken worden zelf geselecteerd door het AMC.

Zij-Instroom
Per studiejaar 2011-2012 zal er de mogelijkheid tot zij-instroom zijn. Na een jaar (geneeskunde)vakken volgen kan je dan beginnen aan de Master Geneeskunde. Studenten die voor zij-instroom in aanmerking komen moeten ten minste een Bachelor hebben en bovendien zeer goed gemotiveerd zijn.

Speerpunten
Het geneeskunde curriculum kent drie rode draden die apart getoetst worden, de rode draad Farmacologie en Farmacotherapie, de rode draad Klinische Wetenschappelijke methodologie en de rode draad Professioneel Gedrag.
De bacheloropleiding heeft vier thema’s, te weten: Epidemiologie & Diversiteit, Moleculaire fysiologie, Imaging en Academische Vorming. Thema’s betreffen longitudinale onderwerpen waarvoor regelmatig aandacht gerechtvaardigd is, maar waarvoor aparte toetsen niet noodzakelijk wordt geacht. Het wordt daarmee niet door studenten herkend als een specifiek onderdeel binnen het curriculum.

Aanspreekpunt in de medezeggenschap:
Master assessor is Hicham Bouhaddou, te bereiken middels assessor.gnk@amc.uva.nl
Vragen over de studentenraad? Mail studentenraad@amc.uva.nl

Kijk voor meer informatie over Geneeskunde op het AMC op
http://www.amc.nl/web/Onderwijs/Aankomend-student/Geneeskunde/Kies-voor-Geneeskunde.htm.