Leids Universitair Medisch Centrum

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is een grote organisatie waarin patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs in elkaar vervlochten zijn. Het LUMC biedt de volgende universitaire opleidingen aan: Geneeskunde, Biomedische wetenschappen, Farmacie en Vitality & Ageing. Ook een deel van de opleidingen Klinische Technologie en Technical Medicine wordt verzorgd door het LUMC. Het onderwijs wordt deels midden in het ziekenhuis gegeven, daar waar studenten de patiënten, clinici, onderzoekers en medewerkers van het LUMC tegenkomen. Het LUMC als faculteit is onderdeel van de oudste universiteit van Nederland, de Universiteit Leiden.

De opleiding

Leidse Profiel
De Leidse opleiding Geneeskunde richt zich in het bijzonder op het opleiden van studenten een Capable, Caring and Curious basisarts. De ambitie is dat studenten de opleiding verlaten als bekwame, betrokken en leergierige artsen die optimale zorg aan hun patiënten verlenen. De Leidse basisarts heeft gedegen kennis van zaken en goede contactuele vaardigheden ontwikkeld om professioneel en daarmee ook zeer betrokken, met patiënten te communiceren. Daarnaast beschikt hij over een kritisch-wetenschappelijke houding en wetenschappelijke nieuwsgierigheid.

Selectie en plaatsing
Uitgebreide informatie over de selectie en plaatsingsprocedure van de opleiding Geneeskunde is te vinden op: https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/bachelor/geneeskunde/toelating-en-aanmelding

Medezeggenschap

Studentvertegenwoordiging
De studenten worden in het LUMC vertegenwoordigd door de Student-Assessor, de Studentenraad, de studentleden van de Opleidingscommissies en de Medische Faculteit der Leidse Studenten (M.F.L.S.), waarvan de Leden Onderwijs het aanspreekpunt zijn voor onderwijszaken.

Contact

assessor@lumc.nl      Student-Assessor Raad van Bestuur
lidgnk@mfls.nl            Lid onderwijs Geneeskunde M.F.L.S.-Bestuur