Universitair Medisch Centrum Utrecht

De opleiding

Er starten per jaar ongeveer 344 studenten aan het UMCU. Van deze 344 studenten zijn 40 SUMMA studenten (selective utrecht medical master, de verkorte master-opleiding tot arts-onderzoeker) en 304 CRU (geneeskunde) studenten.

De faculteit bestaat uit de volgende studies: Biomedische wetenschappen (BMW), Geneeskunde (GNK) en Klinische gezondheidswetenschappen (KGW: de master voor HBO studenten, bestaande uit ” verplegingswetenschappen” en ” fysiotherapiewetenschappen” en ” logopediewetenschappen”)

Er zijn zes speerpuntprogramma’s met de volgende ziektebeelden of patientengroepen:

  • Gezonde vaten: adverkalking, hartfalen en beroerte
  • Stamcellen: stamceltherapieen, tissue engineering voor het bewegingsapparaat en het hart
  • Personalized cancer care: borstkanker, maagdarmkanker
  • Ontregelde afweer: opportunistische infecties, immuundeficienties, chronische ontsteking
  • Haperende hersenen: beroerte, ADHD/autisme, bipolaire stoornissen/schizofrenie , ALS
  • Child health: chronische ontsteking, luchtweginfecties, stamceltherapieen voor zeldzame ziekten, vruchtbaarheidsinterventies.

Medezeggenschap

  • De studentassessor is een student die de decaan en de opleidingsdirecteur Geneeskunde adviseert.
  • De FR is een wettelijk verplicht orgaan. Zij adviseert de decaan en de directie onderwijs en opleidingen.
  • De CO is het aanspreekpunt en coördinator voor alle student-leden uit de verschillende onderwijsorganen.

Contact

Studentassessor (studentassessordoo@umcutrecht.nl)
Faculteitsraad (studentenraad@umcutrecht.nl)
O&O-raad (Onderwijs & onderzoek): (OOraad@umcutrecht.nl)
Commissaris Onderwijs (onderwijs-sams@umcutrecht.nl)