Universitair Medisch Centrum Utrecht

Er starten per jaar ongeveer 344 studenten aan het UMCU. Van deze 344 studenten zijn 40 SUMMA studenten (selective utrecht medical master, de verkorte master-opleiding tot arts-onderzoeker) en 304 CRU (geneeskunde) studenten.

De faculteit bestaat uit de volgende studies: Biomedische wetenschappen (BMW), Geneeskunde (GNK) en Klinische gezondheidswetenschappen (KGW: de master voor HBO studenten, bestaande uit ” verplegingswetenschappen” en ” fysiotherapiewetenschappen” en ” logopediewetenschappen”)

Speerpunten

Er zijn zes speerpuntprogramma’s met de volgende ziektebeelden of patientengroepen:

  • Gezonde vaten: adverkalking, hartfalen en beroerte
  • Stamcellen: stamceltherapieen, tissue engineering voor het bewegingsapparaat en het hart
  • Personalized cancer care: borstkanker, maagdarmkanker
  • Ontregelde afweer: opportunistische infecties, immuundeficienties, chronische ontsteking
  • Haperende hersenen: beroerte, ADHD/autisme, bipolaire stoornissen/schizofrenie , ALS
  • Child health: chronische ontsteking, luchtweginfecties, stamceltherapieen voor zeldzame ziekten, vruchtbaarheidsinterventies.

Decentrale selectie
Er is sinds twee jaar decentrale selectie.

Aanspreekpunten medezeggenschap
Studentassessor Jaber Asaksak(studentassessordoo@umcutrecht.nl)
De studentassessor is een student die de decaan en de opleidingsdirecteur Geneeskunde adviseert.
Faculteitsraad (studentenraad@umcutrecht.nl)
De FR is een wettelijk verplicht orgaan. Zij adviseert de decaan en de directie onderwijs en opleidingen.
O&O-raad (Onderwijs & onderzoek): (OOraad@umcutrecht.nl)
Commissaris Onderwijs (onderwijs-sams@umcutrecht.nl)
De CO is het aanspreekpunt en coördinator voor alle student-leden uit de verschillende onderwijsorganen.