Faculteit der Geneeskunde Vrije Universiteit

“Word een dokter met hoofd, hart en handen.” Daar gaat het om bij het de Faculteit der Geneeskunde Vrije Universiteit. De opleiding aan de Vrije Universiteit te Amsterdam bestaat uit een bachelor en master die allebei drie jaar duren.

De opleiding

Bachelor
In jaar 1 staat de volwassen mens centraal, in jaar 2 wordt gefocust op de ontwikkeling van de mens en de eerste beginselen van de ziekteleer om in jaar 3 af te sluiten met in het eerste semester een minor naar keuze, de bachelor thesis en in het tweede semester de nadruk op klinisch redeneren. Ieder jaar bestaat uit twee semesters die – met uitzondering van semester 3.1 – bestaan uit vijf cursussen die worden afgesloten met een tentamen.

Tijdens de gehele bachelor wordt onderwijs gegeven in Professionele Ontwikkeling, waaronder Professioneel Gedrag en het (digitale) Portfolio vallen. Dit onderwijs omvat onder meer communicatieve vaardigheden, academische vorming, professioneel gedrag, interculturalisatie en ethiek & recht.

Er is ook een mogelijkheid om vanuit een andere biomedische studie in te stromen met het Zigma programma. Zie voor meer informatie de facultaire website.

Master
De driejarige masteropleiding geneeskunde bestaat voor het grootste deel uit coschappen. De coschappen worden in het VUmc, andere ziekenhuizen of in diverse extramurale instellingen gelopen. Er zijn drie verschillende fasen. De voorbereidende fase duurt zes weken en daarin bereidt de student zich voor op de kliniek. Daarna volgen twee jaren van coschappen met voorbereidende training in het klinisch trainingsonderwijs. Tot slot vindt de profileringsfase plaats waarin de student zelf keuzes kan maken; tijdens je keuzeonderwijs, de semi-artsstage of de wetenschappelijk stage. De wetenschappelijke stage kan de student in Masterjaar 1 of Masterjaar 3 lopen.

Naast de reguliere masteropleiding geneeskunde, heeft de student ook de mogelijkheid tot drie research masters: Cardiovascular Research, Oncology en Epidemiologie.

Speerpunten
Op veel faculteiten wordt gewerkt met het CanMeds model, een model waarin zeven competenties van een arts worden beschreven. De VU werkt met 8 competenties: medisch expert, gezondheidsbevorderaar, beroepsbeoefenaar, academicus, organisator, communicator, samenwerker en reflector. Aan het eind van elk semester werkt de student zijn of haar portfolio bij, waarbij gereflecteerd wordt op deze competenties. Daarna bespreek de student dit met zijn of haar persoonlijke tutor.

Ook legt de VU al vroeg de link tussen de theorie en de praktijk. Zo zijn er iedere week patiëntcolleges en loopt de student in jaar 1 al een maand zorgstage in een ziekenhuis of verpleeghuis. Vervolgens loopt de student in jaar 2 zes keer een dag mee met een huisarts.

Daarnaast is er veel mogelijkheid om naar het buitenland te gaan. Zo heb je mogelijkheid om de zorgstage, de minor, de wetenschappelijke stage (in M1 of M3) en een coschap in het buitenland te lopen.

Nieuwsgierig? Meer informatie is te vinden op de facultaire website: www.med.vu.nl !

Decentrale selectie
De VU selecteert 100% decentraal. Er zijn twee verschillende tracks voor de decentrale selectie.
– Track A: voor iedereen die op het moment van inschrijven voltijds in 6VWO zit met het juiste pakket (N&G met natuurkunde of N&T met biologie).
– Track B: voor alle anderen die op het moment van inschrijven voldoen aan de toelatingseisen

In totaal zijn er 350 opleidingsplaatsen voor de studie geneeskunde bij VU. Hiervan komt 70% via Track A binnen en 30% via Track B. Voor informatie over invulling van de twee rondes van de selectie, kun je kijken op de facultaire website.

Medezeggenschap

Er zijn veel verschillende studentorganisaties op de faculteit. Een keer in de zes weken vindt het Overleg Facultaire Studentorganisaties (OFSO) plaat, waarin er afgevaardigden van de volgende organisaties samenkomen: Studentenraad VU, Jaarvertegenwoordigingsbestuur, Opleidingscommissie Geneeskunde, Co-Raad VU, Medische Faculteitsvereniging VU, IFMSA-VU en de onafhankelijke studentassessor.

Contact

Voor vragen kan er contact op worden genomen met de studentassessor via studentassessor@vumc.nl.

Laatste update: maart 2020