Geen categorie

Update IMS Juli 2018

door Nini • 9 augustus 2018

De afgelopen maand zijn we druk in gesprek geweest met de VvAA om een tweede oplage van de coboekjes te laten drukken. En met succes! Er zal dit jaar nog een tweede druk komen voor de ouderejaars co-assistenten. Hierover binnenkort meer.  Daarnaast is de enquete offline gegaan. Bijna 900 studenten hebben deze ingevuld. Onze dank […]


ISO kwaliteitsafspraken

door Nini • 6 augustus 2018

Het IMS is aanwezig geweest op de ISO kick-off dag waarbij er uitleg is gegeven over kwaliteitsafspraken. Centrale medezeggenschapsraden van een hoger onderwijsinstellingen krijgen snel te maken met de kwaliteitsafspraken. Voor alle betrokkenen is dit een nieuw proces. De landelijke afspraken op papier moeten binnen de hogescholen en universiteiten worden vertaald naar concrete besluitvormingsprocessen en uiteindelijk naar echte afspraken […]


Blog 2, IMS 2018: ‘Wat is het raamplan?’

door Nini • 2 juli 2018

Om die vraag te kunnen beantwoorden zou je eigenlijk het 98 pagina’s tellende rapport zelf moeten lezen… Precies, daar heb je tussen het doorwerken van Rubin’s(1) of het puncteren van de zoveelste rollende vene helemaal geen tijd voor! Vandaar hieronder een korte uiteenzetting. Het raamplan Het raamplan bevat de eindtermen van de opleiding tot arts. […]


Waar heeft het IMS zich mee bezig gehouden?

door Nini • 25 juni 2018

Afgelopen tijd zijn we veel bezig geweest met het voltooien van de fusie en vormgeven van de grotere vertegenwoordigers vergadering. Daarnaast is afgelopen maand onze enquête online gegaan. Deze is gericht op digitalisering in de zorg en in hoeverre wij als studenten in onze opleiding handvatten aangeboden krijgen om hier mee om te gaan. Vergeet […]


Blog 1, IMS 2018: ‘Wat is de OER?’

door Nini • 21 mei 2018

De OER, wie kent ‘m niet? Een mooie afkorting, krachtig in sonantie. De creatieve geest herkent meteen de prehistorische connotatie. Misleidend, want de OER is pas sinds 1993 een verplicht nummer voor Nederlandse onderwijsinstellingen. Toen werd de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW, http://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2018-02-01 – Artikel 7.13-7.15) ingevoerd. Hoofdlijnen van facultaire curricula moeten […]


De enquete is online!

door Nini • 25 april 2018

Het is weer tijd voor de nationale IMS enquête! Dit jaar vragen we je in 10-15 minuten het hemd van het lijf over de digitalisering in de zorg, zowel in de praktijk als in je opleiding. Hiermee help je niet alleen ons om jullie zo goed mogelijk te vertegenwoordigen, maar maak je ook kans op […]


Het allereerste IMS bestuur is een feit!

door Nini • 2 februari 2018

Per 1 januari 2018 is het dan eindelijk zover: het eerste bestuur van het Interfacultaire Medische Studentenoverleg is een feit! Het Landelijk Overleg CoAssistenten (LOCA) en het Landelijke Medisch Studenten Overleg (LMSO) hebben de handen ineen geslagen en dat heeft geresulteerd in een volledig nieuwe stichting met een bijbehorend nieuw bestuur! De volgende studenten nemen […]


Onze nieuwe Facebook pagina is in de lucht!

door Nini • 2 februari 2018

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws en daar eenvoudig aan herinnerd worden? Volg dan nu onze pagina op Facebook! Hier zullen (net als op de site) actuele nieuwsberichten, kortings- en winacties gedeeld worden. Ga naar facebook.com/IMSnederland/ voor onze pagina!


Welkom op de nieuwe website!

door jaapw • 27 oktober 2017

Met de start van een geheel nieuw bestuur is er ook een nieuwe website in de lucht. Hierop is veel informatie te vinden, onder andere over de verschillende faculteiten, het IMS-congres, de resultaten van de LOCA (Landelijke Overleg Coassistenten) enquête van 2017 en ga zo maar door! Mis jij iets op de site of heb […]