De historie van het IMS

De geschiedenis van landelijke medische studenten overleggen gaat terug tot in 1989, toen het Landelijke Overleg CoAssistenten (LOCA) werd opgericht. Daarbij kwam in 1999 het toenmalige Studentbestuursleden Overleg Geneeskunde (SOG), sinds 2005 bekend als het Landelijk Medisch Studenten Overleg (LMSO). Het LOCA en het LMSO waren de afgelopen jaren de voornaamste landelijke studentenorganisaties betrokken bij de opleiding Geneeskunde en het medisch onderwijs. Wegens de grote overeenkomsten in doelstellingen en werkzaamheden van beide organisaties werd er vanaf 2015 gesproken over een mogelijke fusie. In 2017 werd er een fusiecommissie opgesteld bestaande uit zowel oude als huidige leden van de LOCA en LMSO besturen.

Per 1 januari 2018 is het resultaat van de fusiecommissie zichtbaar: de stichting het Interfacultair Medisch Studentenoverleg (IMS) is geboren. De fusie heeft als resultaat dat de krachten van beide organisatie behouden blijven en dat de werkzaamheden geoptimaliseerd worden binnen één organisatie. Hiermee wordt getracht de landelijke en interfacultaire inspraak van geneeskundestudenten in de opleiding te versterken en daarbij het onderwijs in de gehele masteropleiding te verbeteren.