Het IMS congres 2022

Dit jaar zal het IMS Congres 2022 plaatsvinden in het weekend van 29 en 30 oktober. Hiervoor reizen we met de studenten van medezeggenschapsorganen van alle faculteiten af naar onze hoofdstad, Amsterdam. De Faculteit der Geneeskunde VU zal dit jaar namelijk het congres verzorgen met als thema “Diversiteit en Inclusiviteit”. 

Met het steeds diverser worden van de samenleving komt het belang van dit onderwerp steeds meer aan bod. In de zorg krijgen we dagelijks te maken met patiënten met uiteenlopende handicappen, genders, culturele achtergronden en levensovertuigingen. Met dit thema hopen we handvatten te bieden waarmee je de verschillen binnen je praktijk en werkvloer kunt omarmen.

Het congres wordt dit jaar in Amsterdam gehouden. Vanuit de hele wereld komen mensen samen in deze metropool. Het is ook niet gek dat er in Amsterdam een zeer diverse samenleving huist. De manier waarop onze hoofdstad een voorbeeldfiguur probeert te zijn richting een inclusieve samenleving zie je onder andere terug in het motto van Amsterdam; I amsterdam. 

In Amsterdam bevindt zich tevens het Amsterdam UMC, wat sinds haar fusie in 2018 het grootste ziekenhuis in Nederland is geworden. Hoewel de ziekenhuizen al ruim 4 jaar gefuseerd zijn, behoudt de locatie VUmc veel van haar karakteristieken die voortkomen uit de kernwaarden van de VU. Deze kernwaarden – open, verantwoordelijk en persoonlijk – dienen als visie waarin we studenten willen stimuleren om ruimdenkend te zijn, zich betrokken op te stellen, en aandacht en respect te hebben voor elk individu. 

Dezelfde visie proberen wij als faculteit ook uit te dragen via het thema “Diversiteit en Inclusiviteit”, wat dit jaar dus de rode draad zal vormen door het congres. We hopen jullie allen bij het congres in oktober te zien!

Met hartelijke groet,

het IMS Congres bestuur ’22

 

Hoofdsponsoren