Vertegenwoordigers Vergaderingen (VV)

Elke zes weken komen de vertegenwoordigers van de verschillende Universitair Medische Centra (UMC’s) samen om alle geneeskundestudenten in Nederland te vertegenwoordigen tijdens een VV. Ook sluiten de O&O-studentadviseurs, NVMO-studentleden, een bestuurslid van IFMSA-NL en De Geneeskundestudent hierbij aan. Tijdens deze vergadering worden overkoepelende beleids- en onderwijsinhoudelijke zaken besproken. Zowel het bestuur als de vertegenwoordigers kunnen op de VV input vragen aan de aanwezigen. Dit kunnen zowel overkoepelende zaken zijn of zaken binnen één faculteit. Daarnaast kunnen discussies worden uitgelokt of kan informatie worden gegeven door het uitnodigen van een externe spreker. Bovendien heeft elk gremium de mogelijkheid om elkaar te updaten over lopende zaken.


Interfacultaire dagen (IFD)

Het IMS organiseert jaarlijks één of twee interfacultaire dagen (IFD), afwisselend op één van de acht medische faculteiten. Tijdens de interfacultaire dagen maken de vertegenwoordigers kennis met het medisch onderwijs en de inrichting van de medezeggenschap op de andere medische faculteiten om zo van elkaar te leren en een samenwerking tussen de medezeggenschap te bevorderen.


IMS-congres

Het IMS organiseert jaarlijks een congres; het IMS-congres. Het congres is bedoeld voor alle medische studenten actief in de medezeggenschap. Het doel is om bezoekers met meer kennis en vaardigheden omtrent de medezeggenschap naar huis te laten gaan, zodat zij hun medezeggenschap functie lokaal beter kunnen uitvoeren, waardoor de studenteninspraak effectiever wordt. Voor de organisatie van het congres wordt een facultair congres bestuur geïnstalleerd, waarbij ook een Raad van Advies wordt gekozen door het congresbestuur. Het facultair congres bestuur is een autonome stichting. Het IMS-bestuur vaardigt een lid af in deze Raad van Advies, wat ervoor zorgt dat de doelen van het IMS in het IMS-congres gewaarborgd blijven.
Meer informatie over het IMS-congres vind je hier.