Landelijke enquête

Ieder jaar organiseert het IMS bestuur een landelijke enquête. De onderwerpen voor deze enquête worden bedacht door het bestuur in samenspraak met de vertegenwoordigers.

2020
In 2020 is het onderwerp van de landelijke enquête ‘animo voor de medezeggenschap’. De enquête is zojuist gesloten, als de resultaten bekend zijn zullen deze worden gepubliceerd.

2019
Het thema van de enquête in 2019 was ‘professionaliteit’. De resultaten hiervan volgen spoedig.

2018
In 2018 was het onderwerp van de landelijke enquete ‘digitalisering in de zorg’. Dit betrof zowel digitalisering in de praktijk als in de opleiding. Ruim 800 studenten hebben de enquête ingevuld. De resultaten hiervan kun je hier terugzien!