Over IMS

Het Interfacultair Medisch Studentenoverleg (IMS) is dé centrale Nederlandse medezeggenschap organisatie voor medische studenten. De stichting is opgericht in 2018 en een resultaat van de fusie tussen het Landelijk Overleg CoAssistenten (LOCA) en het Landelijk Medisch Studenten Overleg (LMSO).

Elke zes weken komen de vertegenwoordigers van de verschillende Universitair Medische Centra (UMC’s) samen om direct en indirect alle geneeskundestudenten in Nederland te vertegenwoordigen. De vertegenwoordigers zijn studentbestuurders of leden uit de medezeggenschap zoals assessoren, onderwijsleden van faculteitsverenigingen of leden van studenten- of coraden.

De samenkomst van organisatorische koplopers van alle verschillende faculteiten maakt het IMS een uniek en belangrijke organisatie. Onder leiding van een zevenkoppig bestuur zet het IMS zich in om de kwaliteit en het beleid van het medisch onderwijs te waarborgen en, zo nodig, te verbeteren. Kwesties die spelen in de opleidingen Geneeskunde worden gesignaleerd en onderzocht, waarna er actief wordt gezocht naar een oplossing. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld het nieuwe Raamplan voor artsen, de tegemoetkoming voor coassistenten en de instroom van studenten in de opleiding. De taak van de bestuursleden is primair het waarborgen van de continuïteit van het IMS en het verwezenlijken van de doelstellingen die zij zelf voorafgaande aan hun bestuursjaar vaststellen. Tevens vervullen zij een vertegenwoordigende rol in verschillende werkgroepen en studentenorganisaties.