Over IMS

Het Interfacultair Medisch Studentenoverleg (IMS) is dé centrale Nederlandse medezeggenschap organisatie voor medische studenten. De stichting is opgericht in 2018 en een resultaat van de fusie tussen het Landelijk Overleg CoAssistenten (LOCA) en het Landelijk Medisch Studenten Overleg (LMSO).

Elke zes weken komen de vertegenwoordigers van de verschillende Universitair Medische Centra (UMC’s) samen om direct en indirect alle geneeskundestudenten in Nederland te vertegenwoordigen. De vertegenwoordigers zijn studentbestuurders of leden uit de medezeggenschap zoals assessoren, onderwijsleden van faculteitsverenigingen of leden van studenten- of coraden.

De samenkomst van organisatorische koplopers van alle verschillende faculteiten maakt het IMS een uniek en belangrijke organisatie. Onder leiding van een vierkoppig bestuur heeft het IMS ten doel om de kwaliteit van het medisch onderwijs in Nederland te bevorderen, de belangen van geneeskundestudenten in Nederland te behartigen en het signaleren en aanpakken van faculteit overstijgende problemen.

Onderwerpen die aan bod komen zijn het nieuwe raamplan artsopleiding, de tegemoetkoming voor coassistenten en de instroom van studenten in de opleiding. De taak van de bestuursleden is primair het waarborgen van de continuïteit van het IMS en het verwezenlijken van de doelstellingen die zij zelf voorafgaande aan hun bestuursjaar vaststellen. Tevens vervullen zij een vertegenwoordigende rol in verschillende werkgroepen en studentenorganisaties.