O&O-studentadviseur

Heb jij interesse in landelijke onderwijsthema’s voor de (bio)medische opleidingen? Houd jij van complexe dossiers waarbij niet alleen de UMC’s, maar ook andere bestuursorganen, politiek en media nauw betrokken zijn? Lijkt het jou wat om een stem te hebben in overkoepelend onderwijsbeleid? Dan is de functie van studentadviseur Onderwijs & Onderzoek (O&O) bij de Nederlandse Federatie UMC’s (NFU) wellicht wat voor jou!

Wat doen de O&O studentadviseurs?

Het belangrijkste onderdeel van onze functie is dat we lid zijn van de landelijke Opleidingscommissie Geneeskunde (OCG), waarin alle opleidingsdirecteuren zitting hebben, en landelijk beleid aangaande de opleidingen wordt gevormd en vastgesteld. Dit overleg vindt iedere zes weken plaats. De oudste O&O-adviseur overlegt daarnaast eens per zes weken met de voorzitter van het O&O-decanenoverleg van de NFU om hiervan de agenda door te spreken en input te geven. In deze vergaderingen en overleggen geven wij vanuit het studentenperspectief advies, om er voor te zorgen dat het overkoepelend onderwijsbeleid zo goed mogelijk aansluit bij de student. Naast beide formele vergaderingen is er frequent overleg met de beleidsadviseur van de NFU en word je uitgenodigd voor verschillende congressen en conferenties wat natuurlijk erg leuk is. Tot slot ben je altijd goed op de hoogte van de landelijke actuele thema’s binnen het medisch onderwijs en word je erbij betrokken om mee te denken en input te geven.

Relatie tot andere studentenvertegenwoordigers

De O&O-studentadviseurs zijn in principe onafhankelijk. Om de geneeskundestudenten goed te kunnen vertegenwoordigen staan zij echter in nauw contact met verschillende partijen, waaronder het IMS-bestuur en De Geneeskundestudent. Tijdens de vertegenwoordigersvergaderingen van het IMS worden tevens updates van O&O en OCG gegeven en wordt er input opgehaald bij alle studentvertegenwoordigers.

Termijn en tijdsinvestering

Als O&O studentadviseur krijg je veelal te maken met langlopende, veelomvattende beleidsstukken en projecten. Mede hierom hebben we een duo-functie met een dakpanstructuur, waarbij iedere O&O-adviseur 2 jaar zitting heeft, en er ieder jaar een nieuwe “jongste” adviseur wordt gekozen. Zo is ervaring geborgd, en is er voldoende tijd om wegwijs te raken in de verschillende dossiers. De tijdsinvestering varieert sterk, van 0 tot 8 uur per week met een gemiddelde over het jaar van 2 uur per week. Veel van deze uren (uitgezonderd vergaderingen en conferenties) zijn flexibel in te plannen, en de functie is hiermee goed te combineren met de eigen opleiding.

Kortom: als O&O studentadviseur mag je op een unieke manier meedenken en beslissen over landelijke kwesties in het (bio)medisch onderwijs en onderzoek!

Interesse of vragen?

Voor eventuele vragen is de jongste O&O studentadviseur bereikbaar. Solliciteren kan door voor 1 december je CV en motivatie te sturen naar de huidige O&O adviseurs. De sollicitaties vinden vervolgens plaats in overleg.

Huidige O&O-adviseurs

Oudste: Elisa ter Kuile (e.m.ter.kuile@student.rug.nl)
Jongste: Iris Maessen (iris.maessen@radboudumc.nl) (06-28363778) Deadline sollicitatie: 1 december 2021