Via deze blog willen wij jullie meer vertellen over hoe de organisatorische structuur van het IMS elkaar zit en waar het IMS zich precies mee bezighoudt.

Geschiedenis

Allereerst duiken we de geschiedenis in, om een beeld te schetsen over het ontstaan van het IMS. In 2018 heeft er een fusie plaatsgevonden tussen twee organisaties, namelijk het LOCA en het LMSO. Deze twee organisaties waren de laatste jaren de voornaamste landelijke studentenorganisaties betrokken bij de studie Geneeskunde en het medisch onderwijs in Nederland. Deze twee organisaties hadden veel overeenkomsten en de doelstellingen en werkzaamheden sloten nauw op elkaar aan. Door de fusie zijn de krachten van het LOCA en LMSO gebundeld, resulterend in één stichting en daardoor een versterking van de landelijke en interfacultaire inspraak van geneeskundestudenten.

Het bestuur

Het IMS wordt dit jaar geleid door een vijfkoppig bestuur, bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, commissaris Onderwijs en een commissaris Public Relations. Naast dat elk bestuurslid zijn of haar eigen specifieke aandachtsgebied heeft, werken wij veel samen om de continuïteit van het IMS te waarborgen. Als bestuur zijn wij verantwoordelijk voor het nastreven van de doelen van het IMS en het verwezenlijken van het beleidsplan. Tijdens het schrijven van dit beleidsplan hebben wij onze standpunten en doelstellingen voor het komende jaar geformuleerd. Daarnaast waarborgen wij de landelijke inspraak van geneeskunde studenten en behartigen wij hun belangen op onderwijsinhoudelijk gebied. Verder nemen wij actief deel aan verschillende werkgroepen van bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO).

Raad van Advies

Als bestuur worden wij ondersteund door en Raad van Advies (RvA). De RvA kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur, om zo de continuïteit binnen de stichting te waarborgen.

Vertegenwoordigers

Het IMS werkt nauw samen met haar vertegenwoordigers, waarmee wij eens in de zes weken en vertegenwoordigersvergadering houden. Hierover hieronder mee. Vertegenwoordigers zijn een afvaardiging van de formele en informele medezeggenschap van alle faculteiten. Vaak zijn dit de assessor, bestuurslid onderwijs van de faculteitsvereniging, leden van de coraad en studentleden uit de facultaire studentenraad of opleidingscommissie.

Activiteiten

Vertegenwoordigersvergaderingen

Elke zes weken komen de vertegenwoordigers van de verschillende Universitair Medische Centra samen om alle geneeskundestudenten in Nederland te vertegenwoordigen tijdens een VV. Ook sluiten de O&O studentleden, NVMO studentleden en een bestuurslid van IFMSA-NL en De Geneeskundestudent hierbij aan. Tijdens de VV’s worden beleids- en onderwijsinhoudelijke zaken besproken. Tijdens de VV’s kunnen er discussies worden gestart over bijvoorbeeld actuele vraagstukken of lopende zaken. Verder kunnen het bestuur en de vertegenwoordigers vragen voorleggen aan de aanwezigen. Daarnaast heeft het elkaar op de hoogte stellen van de huidige situatie van elk gremium een centrale rol in de VV.

IMS-congres

Het IMS organiseert jaarlijks een congres; het IMS-congres. Het congres is bedoeld voor alle medische studenten actief in de medezeggenschap. Het doel is om bezoekers met meer kennis en vaardigheden omtrent de medezeggenschap naar huis te laten gaan, zodat zij hun medezeggenschap functie lokaal beter kunnen uitvoeren, waardoor de studenteninspraak effectiever wordt. Voor de organisatie van het congres wordt jaarlijks een facultair congres bestuur aangesteld, met een eigen RvA. Dit jaar vindt het IMS-congres (hopelijk) fysiek plaats op 16 en 17 oktober in het prachtige Rotterdam, met als thema ‘Push Your Limits’.

Interfacultaire dagen

Het IMS organiseert jaarlijks één of twee interfacultaire dagen (IFD), afwisselend op één van de acht medische faculteiten. Tijdens de interfacultaire dagen leren de vertegenwoordigers meer over de inrichting van de medezeggenschap op andere medische faculteiten. Hierdoor leren we van elkaar en wordt de samenwerking tussen de medezeggenschap bevordert. Dit jaar heeft de eerste interfacultaire dag (online) plaatsgevonden in april. Tijdens deze dag namen wij een kijkje op de faculteit van de Technische Geneeskunde aan de Universiteit van Twente. Hierover kan je meer lezen in onderstaande blog.

Coboekje

Het IMS ontwikkelt jaarlijks een coboekjes voor alle coassistenten in Nederland. Elke coassistent krijgt dit boekje gratis aangeboden. Hierin staan nuttige geheugensteuntjes voor tijdens de coschappen en er is ruimte voor het maken van aantekeningen. Het doel van het coboekje is om coassistenten te helpen door kennis de bundelen in een overzichtelijk boekje. Daarnaast laten wij met het coboekje weten wat het IMS is en laten wij de studenten weten dat zij bij ons terecht kunnen voor problemen binnen de studie.

Blogs en nieuwsbrief

Elk kwartaal verstuurt het IMS een digitale nieuwsbrief waarin wij een overzicht geven van wat het IMS de afgelopen maanden heeft gedaan. Daarnaast verschijnen er blogs op de website waarin je meer kan lezen over interessante activiteiten of onderwijsinhoudelijke zaken. Via onderstaande link kan je je inschrijven voor onze nieuwsbrief.

https://us6.campaign-archive.com/home/?u=7ae2b7d34274acdc711f0190a&id=4b5aad48fa

Samenwerkingen

Het IMS heeft contact met verschillende organisaties zoals de Nederlandse Federatie van Universitair Medisch Centra (NFU) , Onderwijs en Onderzoek studentadviseurs (O&O-studentenadviseurs), de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO), De Geneeskundestudent (DG), De National Officer on Medical Education van International Federation of Medical Students’ Association Nederland (IFMSA-NL), Interfacultair Studenten Overleg (ISO).

#

Comments are closed

Agenda
april 2024
M D W D V Z Z
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930