Het is alweer december en dat betekent dat het IMS-bestuur binnenkort zal wisselen. De afgelopen periode zijn wij bezig geweest met het werven van een gloednieuw IMS-bestuur. Komend jaar zijn de functies als volgt verdeeld:

Maud Veen – Voorzitter

Ruben den Ouden – Secretaris

Jenny Le – Commissaris onderwijs & Penningmeester

Margot van Laer – Commissaris acquisitie & Public Relations

Na de werving volgde de overdracht. In deze blog willen wij jullie graag meenemen in wat er precies wordt besproken tijdens de overdracht. Nadat de persoonlijke functies waren overgedragen was het tijd voor de algemene overdracht. Hierbij stonden een aantal punten centraal waaronder een presentatie over wat het IMS precies is en doet, het bespreken van de inhoud van Vertegewoordigers Vergaderingen, inventarisaties, uitleg over de inzichtelijkheid van begrotingen van UMC’s, kwaliteitsafspraken, een workshop medezeggenschap en een brainstormsessie voor het beleidsplan van 2022.

Organisatorische structuur IMS

De dag begon met een introductie van het IMS en de organisatorische structuur van het IMS. Mocht je benieuwd zijn naar wat er precies is besproken, lees dan vooral onze blog over dit onderwerp. https://interfacultairmedischstudentenoverleg.nl/2021/07/21/blog-organisatorische-structuur-van-het-ims/

Vertegenwoordigers Vergaderingen

Daarna is er aandacht besteed aan de opbouw van de Vertegenwoordigers Vergaderingen (VV’s); Elke zes weken komen de vertegenwoordigers van de verschillende Universitair Medische Centra samen om alle geneeskundestudenten in Nederland te vertegenwoordigen tijdens een VV. Ook sluiten de O&O studentleden, NVMO studentleden en een bestuurslid van IFMSA-NL en De Geneeskundestudent hierbij aan. Tijdens de VV’s worden beleids- en onderwijsinhoudelijke zaken besproken. Tijdens de VV’s kunnen er discussies worden gestart over bijvoorbeeld actuele vraagstukken of lopende zaken. Verder kunnen het bestuur en de vertegenwoordigers vragen voorleggen aan de aanwezigen. Daarnaast heeft het elkaar op de hoogte stellen van de huidige situatie van elk gremium een centrale rol in de VV.

Inventarisaties

Inventarisaties zijn vragen van vertegenwoordigers van één van de verschillende faculteiten. Zij lopen op hun eigen faculteit tegen een bepaald probleem aan en willen graag weten hoe dit op andere faculteiten geregeld wordt. Ook kan een inventarisatie ingediend worden door het IMS bestuur zelf, als er vanuit het bestuur behoefte is om informatie te werven over hoe de faculteiten bepaalde zaken regelen of over wat  er op faculteiten speelt.  Tijdens de overdracht werd er aandacht besteed aan specifieke formulering van de vragen en wat de gevolgen van een inventarisatie zijn.

Rondvraag

Tijdens de VV’s is er ook ruimte voor een rondvraag. Dit zijn relatief korte vraagstukken die kort en bondig beantwoord kunnen worden door de aanwezigen. Hierdoor is er de mogelijkheid om de meningen van de aanwezigen in kaart te brengen en de gang van zaken op de faculteiten te bespreken. 

Faculteitenronde

Tijdens de VV is er verder altijd een faculteitenronde, waarbij elke faculteit de tijd krijgt om de aanwezigen op de hoogte te stellen van lopende zaken en bijvoorbeeld ideeën en tips mee te geven.

Faculteitenstrijd en Vertegenwoordiger van de vergadering

De faculteitenstrijd houdt in dat de faculteiten punten kunnen verdienen door hun inzet voor het IMS. Dit kan bijvoorbeeld door het tijdig invullen van inventarisaties, bijdragen aan de discussie’s in de VV, aanwezigheid bij de vertegenwoordigersvergadering of bij de aansluitende activiteiten. Aan het eind van het jaar krijgt de faculteit met de meeste punten een wisseltrofee mee naar huis. Op deze manier stimuleren wij een actieve houding en tegelijkertijd voor een leuk spelletje.

Begrotingen UMC’s

Vervolgens hebben wij het kort gehad over de taken van UMC’s en de bekostiging hiervan. Door het hier over te hebben met onze opvolgers creëren we binnen het IMS basiskennis op dit gebied, wat altijd van pas kan komen voor het waarborgen van de kwaliteit van onderwijs en onderwijsverbetering.

Binnen een UMC is er aandacht voor patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, wetenschappelijk onderwijs, valorisatie en scholing van professionals in de zorgsector. Deze taken worden bekostigd vanuit verschillende geldstromen. Dat is schematisch weergegeven in de onderstaande afbeelding.

Afbeelding 1: Schematische weergave financieringsbronnen publieke functies van UMC’s (1).

Commissie van Rijn

De adviescommissie van Rijn is opgesteld om voorstellen te doen voor een nieuw bekostigingssysteem voor het hoger onderwijs. Hierdoor zal er een mogelijke herverdeling plaatsvinden van de onderwijsgelden voor de verschillende opleidingen. De commissie heeft de volgende doelen opgesteld:

1. Transparantie om zo de toereikendheid van het macrobudget te kunnen beoordelen.

2. Meer geld vrijmaken voor bètatechnische studies.

3. Een grotere vaste component om zo de concurrentie tussen onderwijsinstellingen te verminderen.

Kwaliteitsafspraken

Vervolgens is er meer verteld over de Kwaliteitsafspraken, een zeer actueel onderwerp. Wij willen onze opvolgers ook hiervan op de hoogte stellen en dragen dit daarom over.

“Door de invoering van het leenstelsel in 2015 is er extra geld beschikbaar om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Overheid, onderwijsinstellingen en studentenorganisaties spraken met elkaar af dat het geld besteed wordt aan 6 thema’s. Instellingen mogen zelf beslissen hoe ze het geld besteden. Als ze zich maar houden aan de kwaliteitsafspraken. Deze afspraken staan in het regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst (2).” Deze afspraken zorgen ervoor dat in de periode van 2019 tot 2024 er elk jaar meer geld beschikbaar wordt gesteld voor de universiteiten en hogescholen, dat dus wordt besteed aan thema’s zoals onderwijsintensiteit, onderwijsdifferentiatie, docentkwaliteit, onderwijsvoorzieningen, begeleiding van studenten en studiesucces. Momenteel staan de studievoorschotmiddelen en wil de meerderheid van de politieke partijen een herinvoering van de basisbeurs.

Workshop Medezeggenschap

Vervolgens was het tijd voor een workshop over de medezeggenschap. Het IMS vindt het belangrijk dat er kennis is over rechten en plichten binnen de medezeggenschap, zowel voor bestuursleden als voor vertegenwoordigers. Daarom heeft het IMS in het verleden al een blog geschreven over de grote lijnen van de opbouw en wet- en regelgeving van de bestuurs- en medezeggenschapsorganen in het hoger onderwijs, dit is ook besproken tijdens de overdracht. De blog kun je hieronder vinden.

https://interfacultairmedischstudentenoverleg.nl/2020/01/25/overzicht-regelgeving-medezeggenschapsorganen/

Na dit volle, maar ontzettend leerzame schema was het tijd voor een brainstormsessie en een vragenuur voor het beleidsplan van 2022. Het was een geslaagde dag en wij kijken, met vol vertrouwen, uit naar het volgende jaar.

Bronvermelding

  1. Ministerie van financiën. IBO Universitair Medisch Centra. [internet]. Available from: https://archief.rijksbegroting.nl/system/files/12/2012ibouniversitairmedischecentrarapport_0.pdf [accessed 21 december 2021].
  2. Rijksoverheid. Kwaliteitsafspraken hoger onderwijs. [Internet]. Available from: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/kwaliteitsafspraken-hoger-onderwijs [accessed 21 december 2021].
#

Comments are closed

Agenda
mei 2024
M D W D V Z Z
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031