IMS Congres 2019 Maastricht: Workshops en Masterclasses

Naast de klassieke workshoprondes, introduceren we dit jaar iets nieuws: masterclasses! Hierbij zullen grotere onderwerpen toegelicht worden door verschillende experts.


Zaterdag 19 oktober

Ronde 1: 14.00-14.45u

Masterclass:

Medische aansprakelijkheid: what to expect…
Als arts heb je later veel te maken met medische aansprakelijkheid. Jij bent namelijk verantwoordelijk voor de handelingen die op een patiënt verricht worden. Tijdens deze masterclass zal besproken worden wat medische aansprakelijkheid precies inhoudt en hoe je daar als arts het beste mee om kunt gaan.

Workshops:

Studentenvertegenwoordiging:gebruik de kwaliteitsbril
Hoe kun je als student bijdragen aan kwaliteitszorg van onderwijs? In deze workshop kijken we samen naar ‘tips & tricks’ om je sleutelrol in kwaliteitszorg nog meer glans te geven.

Virtual reality in het onderwijs
Onderwijs vindt steeds meer digitaal plaats: boeken komen online te staan, colleges worden opgenomen…. Ook virtual reality is sterk in opkomst. Aan de hand van een virtuele of gesimuleerde werkelijkheid kan misschien ook zelfs onderwijs aangeboden worden. Tijdens deze workshop kun je zelf al eens ervaren hoe het is om met een VR bril te werken.

Burn-out onder coassistenten
Burn-out is een groot probleem onder de coassistenten. Waardoor komt dit en zijn er manieren om dit op te lossen? Verder zal er tijdens deze workshop ook worden stilgestaan bij wat jij zelf kunt doen om burn-out verschijnselen te voorkomen.

Lifestyle en preventie:Prevention is better than cure
Het belang van een goede lifestyle wordt steeds duidelijker. Wat is nu precies een goede lifestyle en hoe kan je dit het beste met de patiënt bespreken? Deze en nog andere vraagstukken zullen tijdens deze workshop besproken worden.

Ziek of arbeidsongeschikt, en dan? Verzekeringsgeneeskunde en haar uitdagingen
Verzekeringsgeneeskunde is een relatief onbekend, maar zeker geen onbelangrijk specialisme. Het wegvallen uit het arbeidsproces is namelijk een ingrijpende gebeurtenis voor de meeste mensen. Wat kan een verzekeringsarts in deze situatie allemaal bieden? Deze uitdagingen zullen tijdens deze workshop besproken worden.

Virtual anatomy op de snijzaal
Voor het anatomieonderwijs worden nu vooral nog de snijzalen en boeken zoals Prometheus gebruikt. Echter worden er steeds meer programma’s ontwikkeld om anatomie virtueel te bestuderen. Met deze workshop kun je zelf ervaren hoe het is om met deze programma’s te werken.

 Medisch leiderschap: are you in the lead?
Medisch leiderschap is verandering in de gezondheidszorg mogelijk maken middels jezelf, anderen en de maatschappij. De competentie leiderschap kan breed toegepast worden in de medische praktijk, maar begint bij jezelf: daarom zal deze workshop hierop op creatieve wijze ingrijpen. Wanneer je jouw kwaliteiten duidelijk voor ogen hebt, kun je deze optimaal inzetten tijdens je werk als professional en in je team. Ook is er aandacht voor valkuilen, verbeterpunten en het stellen van persoonlijke doelen.

Ronde 2: 15.00-15.45u

Masterclass:

Innovaties met impact
Om de ontwikkelingen in de zorg te begrijpen, is het ook belangrijk om te weten welke ontwikkelingen er in onze maatschappij zullen plaatsvinden. Prof. Dr. Mark post, beroemd vanwege zijn onderzoek naar de kweekburger, zal vertellen welke belangrijke innovaties ons in de (nabije) toekomst te wachten staan. Wat hebben deze ontwikkelingen voor invloed op ons en wat kunnen we er allemaal mee?

Workshops:

Studentenvertegenwoordiging:gebruik de kwaliteitsbril
Hoe kun je als student bijdragen aan kwaliteitszorg van onderwijs? In deze workshop kijken we samen naar ‘tips & tricks’ om je sleutelrol in kwaliteitszorg nog meer glans te geven.

Virtual anatomy op de snijzaal
Voor het anatomieonderwijs worden nu vooral nog de snijzalen en boeken zoals Prometheus gebruikt. Echter worden er steeds meer programma’s ontwikkeld om anatomie virtueel te bestuderen. Met deze workshop kun je zelf ervaren hoe het is om met deze programma’s te werken.

Van cum laude tot iudicium abeundi: professioneel gedrag in de opleiding geneeskunde
Onprofessioneel gedrag komt ook onder geneeskundestudenten voor. Wordt er voldoende aandacht gegeven aan professioneel gedrag in de opleiding geneeskunde? Tijdens deze interactieve workshop wordt er middels prikkelende stellingen gediscussieerd over het onderwijs over professioneel gedrag. Zaken zoals het ​iudicium abeundi, sociale media en geheimhouding zullen de revue passeren.

ABC of 1, 2, 3: de essentie van acute zorg-onderwijs
Als geneeskundestudent heb je niet automatisch een EHBO-diploma op zak. Toch is het belangrijk studenten deze handelingen aan te leren, vandaar dat er in Maastricht een acute zorglijn ontwikkeld wordt. Wat hoor je als student op het gebied van acute zorg allemaal al te weten en hoe kan je daar in getraind worden?

Farmacologie-onderwijs: Wat te doen zonder farmacotherapeutische kompas?!
Verschillende universiteiten maken voor farmacologieonderwijs gebruik van P-scribe, een programma gebaseerd op het WHO-6 Step behandelmodel. Zijn er echter ook andere manier om farmacotherapeutisch redeneren te ontwikkelen en hoe zal het in de toekomst eruit zien?

CAO voor dummies
‘Onderhandelingen Cao ziekenhuizen vastgelopen’, iets wat de afgelopen tijd wel vaker in het nieuws in geweest, zeker gezien de ontwikkelingen van de tegemoetkoming voor coassistenten. Maar wat is een Cao precies? Daar gaan we het over hebben in de workshop ‘Cao voor dummies’.

Toetsing en programmatisch toetsen: Van scherpe afkapwaarden naar voortgang
De curricula zijn de afgelopen jaren flink veranderd. De huidige manier van toetsen lijkt niet altijd meer zo efficiënt. Wat zijn de challenges en mogelijkheden om, gezien de huidige ontwikkelingen in de verschillende curricula, aansluitende toetsing aan te kunnen bieden?


Zondag 20 oktober

12.15-13.00u

Masterclass:

Kosten gezondheidszorg: een toenemend probleem?
De kosten van de gezondheidszorg stijgen. Daarom moeten af en toe lastige keuzes gemaakt worden welke medische verrichtingen en/of medicijnen nog vergoed worden en welke niet. Hoe zullen de kosten in de toekomst eruit komen te zien? Zal de gezondheidszorg nog wel te betalen zijn?

Workshops:

Het zorgstelsel uitgelegd
Velen van ons zullen later in de zorg gaan werken. Echter is dat systeem nog niet zo eenvoudig als vaak gedacht. Bij deze workshop wordt er ingegaan op de precieze opbouw van het zorgstelsel en de verschillende rollen daarin.

Mens achter de patiënt
Het verhaal van de patiënt is cruciaal om te betrekken bij de behandeling. Het programma ‘Mens achter de patiënt’, opgezet en gerund door studenten, geeft studenten de kans om al tijdens hun studie in aanraking te komen met patiënten en hun verhaal.

Mooc’s: Massive Open Online Courses
Massive Open Online Courses: een nieuwe, opkomende site met online cursussen waar iedereen zich mag inschrijven en waar je soms zelf een certificaat kunt halen bij een universiteit van wereldfaam. In deze workshop leer je hier meer over.

Leren volgens het portfolio onderwijs
In Maastricht staan we bekend om het portfolio onderwijs. Maar wat houdt dit precies in en hoe helpt het studenten tot de ontwikkeling tot een volgens de Canmeds volledige medical expert?

Solliciteren:hoe doe je dat?
Hoe kun je je als (geneeskunde)student het best profileren op de arbeidsmarkt en wat zijn handige tips and tricks voor bij het solliciteren? Dat leer je in deze workshop.

Het belang van communicatie in de studentvertegenwoordiging
Als studentvertegenwoordiger kun je soms in lastige situaties terecht komen. Hoe breng je bepaalde standpunten over en hoe kun je bepaalde conflictsituaties het beste aanpakken? Aan de hand van een rollenspel zullen deze situaties tijdens deze workshop besproken worden.