Workshops

Augmented Reality  & Virtual Reality
Dhr. dr. B.P. Hierck & mw. drs. A.D. Pieterse

Het LUMC is druk bezig met onderwijsinnovatie door het inzetten van Augmented Reality (AR) en Virtual Reality (VR). In deze workshop leer je meer over wat deze technieken inhouden en wat potentiële voordelen zijn voor jullie leerproces. Na een korte introductie is het tijd om zelf aan de slag te gaan!
De groep wordt in tweeën gesplitst:

  • Groep ‘AR’ gaat werken met de anatomie-applicatie DynamicAnatomy (een interactief holografisch model van het enkelgewricht). Hiervoor gebruik je een speciale bril: de Microsoft HoloLens.
  • Groep ‘VR’ wordt met behulp van een VR-bril ondergedompeld in een verpleegafdeling of operatiekamer.

Daarnaast gaan we graag met jullie brainstormen om ideeën op te doen voor toekomstig onderwijsmateriaal.

Leren voor de toets? Zo 20ste eeuw!
Inzetten op motivatie: hoe we het ‘moeten’ wat makkelijker kunnen maken
Belinda W.C. Ommering, Renée A. Hendriks, Lars Bosman

Geen voorbereiding voor de werkgroep, pas leren als de toets eraan komt, zesjescultuur, tegen een toets opzien: het lijkt wel of studenten moeilijk te motiveren zijn voor een toets.
De ‘Self-Determination Theory’, waarin motivatie de hoofdrol speelt, kan hierbij extra inzicht bieden. Door bewustwording van de betekenis van de theorie zal duidelijk worden dat docenten ongemerkt al goed bezig zijn met het motiveren van studenten. Wat kan je als docent en student nog meer doen? Hoe kan de opleiding of een docent bijdragen aan het intrinsiek motiveren van studenten? In deze workshop gaan de deelnemers op zoek naar manieren om toetsen en beoordelen anders aan te pakken met behulp van inzichten vanuit de ‘Self-Determination Theory’. De studenten zullen de bevindingen kritisch tegen het licht houden.

Interprofessioneel ergeren
Dhr. drs. A.F. Norbart

Hoe professioneel we ons ook proberen op te stellen, er zijn altijd wel momenten dat we ons ergeren aan een ander. Soms is dat een directe collega, een medestudent, maar vaak is het ook iemand van een andere groep. Studenten ergeren zich aan docenten en vice versa, de arts snapt niet dat de verpleegkundige zo kwaad reageert, et cetera, et cetera.
Ook in overlegorganen, zoals de OLC’s, co-raden en jaarvertegenwoordigingen, komen dit soort wederzijdse ergernissen voor. Ze verstoren vaak een efficiënte en effectieve manier van communiceren. Bovendien nemen we zulke ergernissen ook nog wel eens mee naar huis en echoën ze nog na in ons hoofd. Zonde eigenlijk van de energie die dat kost.
In deze workshop gaan we kijken hoe we onze ergernissen op een grappige manier kunnen onderzoeken, kunnen parkeren en wie weet zelfs kunnen gebruiken om iets over onszelf te leren.
Deze workshop duurt 2 workshoprondes.

CAO voor Dummies
Robert Barendse | LAD

Wat zijn verantwoorde arbeidstijden? Hoe kun je gezond roosteren? En hoe zit het met je salarisperspectief? Daarover buigt de LAD (Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband) zich dagelijks. De LAD behartigt de belangen van ruim 33.000 (aankomende) artsen en zit aan alle relevante cao-tafels in de zorg om te zorgen voor goede arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Hoe gaan die cao-onderhandelingen precies in zijn werk? Wat betekent dat voor jou als je coschappen gaat lopen en wat doet de LAD dan specifiek voor jou? We vertellen er graag over, dus we hopen je graag te zien bij onze workshop.

Solliciteren: Wat voor arts word ik?
Monique Eland | BKV Group

Wie geeft mij sollicitatieadvies? Hoe schrijf ik een indrukwekkende sollicitatiebrief? Hoe profileer ik me op social media? Wat is de beste manier om mezelf te presenteren?
Tijdens de workshop ‘Solliciteren’ van BKV ontvang je nuttige tips met betrekking tot sollicitatievaardigheden en het gebruik van social media.
Wil je dat Monique opmerkingen en tips geeft bij je cv? Mail het dan voor dinsdag 16 oktober 2018 naar m.eland@bkvgroup.eu o.v.v. ‘Workshop Solliciteren IMS Congres 2018’. Monique brengt je cv dan mee naar de workshop en bespreekt haar tips indien mogelijk persoonlijk met je.

Sterftecijfer van de mens: nog altijd 100%
Josefien de Bruin, Mary-Joanne Verhoef

We leven in een tijdperk waarin medische kennis en technologie de medische wereld steeds verder brengt in het genezen of vertragen van aanvankelijk dodelijke ziektes. Het zal echter nooit mogelijk zijn om alle ziektes te genezen en de groep chronisch zieke patiënten stijgt gestaag. Er is daarom veel behoefte aan goede begeleiding van de stervensfase. Artsen worden hier echter matig in opgeleid, zoals Josefien de Bruin en Mary-Joanne Verhoef vonden in hun onderzoek naar het voorkomen van levenseindezorg in de Nederlandse opleiding ‘Geneeskunde’.
In deze workshop gaan de deelnemers zelf aan de slag om essentiële aspecten van levenseindezorg te prioriteren en een onderwijsonderdeel van een curriculum over levenseindezorg te ontwerpen.
(Tijdens deze workshop worden geluidsopnames gemaakt voor wetenschappelijke doeleinden. Gegevens zullen worden geanonimiseerd en worden enkel gebruikt indien u hiervoor toestemming geeft.)

Oei, ik groei!
Dhr. drs. I. de Boer, Abdullah A.J. Khawar

Groei van de lerende is het belangrijkste dat we met onze opleidingen willen bereiken. Hoe kunnen we toetsen en beoordelingen daarbij handig inzetten? Door het anders te doen dan we nu doen. Waarom geven we eigenlijk cijfers? Helpen cijfers bij het leren? Nee, cijfers zijn een waardeloze vorm van feedback. Als student heb je er veel meer aan als je te weten komt wat je goed hebt gedaan, wat niet en wat je de volgende keer beter kunt doen. In deze workshop gaan we op zoek naar concrete toepassingen: Hoe kunnen we deze manier van toetsen én leren inbouwen in onze curricula? Wat kunnen docenten en studenten hier zelf aan bijdragen? En welke consequenties heeft het voor toetsen en opleiden?

Arts in het domein arbeid & gezondheid
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), Ravestein & Zwart (R&Z)

Werk is een belangrijke factor in ons leven. Het zorgt voor inkomen, maar ook voor ontplooiing en zingeving, voor plezier en sociale contacten. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat arbeid voor mensen zelfs vaak als medicijn fungeert.
Soms zijn er beperkingen die werken tijdelijk of helemaal niet meer mogelijk maken. Dit kan leiden tot minder arbeidsvermogen, verzuim en werkloosheid. Als arts in het domein arbeid & gezondheid zet je je medische expertise in om te zorgen dat mensen kunnen meedoen op de arbeidsmarkt en (weer) naar vermogen kunnen werken.
Aan de hand van stellingen geven we tijdens deze workshop een kijkje in de afwegingen die bedrijfsartsen en verzekeringsartsen dagelijks in hun werk maken.

Gender-based violence
IFMSA-NL

Na ’#metoo’ zijn seksuele intimidatie, seksisme en gendergerelateerd geweld vandaag de dag geladen onderwerpen geworden. Zoals het artikel van De Geneeskundestudent in juni 2018 aangaf, ontsnapt de medische wereld daar niet aan: een derde van de Nederlandse artsen doet mee aan seksuele intimidatie en 80% van de respondenten van de desbetreffende enquête heeft vervelende ervaringen op dit gebied. Voor een vakgebied dat steeds meer uit vrouwen bestaat, zijn dat schrikbarende cijfers. Des te belangrijker is het daarom om het probleem aan te kaarten en bespreekbaar te maken. Deze workshop zal gaan over het definiëren van gendergerelateerd geweld, de oorzaken en subtiele uitingen hiervan belichten, en bespreken wat er aan gedaan kan en moet worden.

Jezelf profileren op LinkedIn
Sylvia Kreugel, Frederieke van Velzen | VvAA

Dit is de tijd om je netwerk via LinkedIn te onderhouden en uit te breiden. Waarom? In de workshop ‘Jezelf profileren op LinkedIn’ ervaar je in vogelvlucht wat LinkedIn jou tijdens en na je opleiding kan opleveren: nuttige kennis, positieve relaties en interessante wendingen. Wil je weten hoe je in kleine stappen je zichtbaarheid vergroot? Sylvia Kreugel en Frederieke van Velzen, social media experts van VvAA, vertellen je er meer over in deze workshop.

Team Based Learning
Studenten activeren door middel van een Flipping the Classroom aanpak
Mw. drs. J. Mol

Team Based Learning (TBL) is een onderwijsmethode waarin studenten in teams modules doorlopen. Deze modules staan altijd in het teken van 3 opeenvolgende fasen: kennisverwerving, toetsing en toepassing/oefening.
TBL is gebaseerd op 4 basisprincipes (zie hiervoor ook https://www.teambasedlearning.org/definition/):

  1. De (heterogene) samenstelling van teams vraagt om een zorgvuldige aanpak.
  2. Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor verwerving van voorkennis en actieve deelname in het team.
  3. Opdrachten stimuleren de kennisverwerving en het groepsproces.
  4. Regelmatige en directe feedback stimuleert het leerproces.

Binnen het LUMC wordt TBL al binnen verschillende studieblokken als pilot toegepast. Maar wat maakt TBL nou tot een mogelijk succes? Tijdens deze workshop ga je zelf aan de slag met deze unieke onderwijsvorm en ga je samen proberen te achterhalen wat de meerwaarde van TBL ten opzichte van het huidige werkgroeponderwijs zou kunnen zijn.

Echografie
Mw. drs. J.C. Korving | Afdeling Radiologie, LUMC

Om 16:36 wordt een 11-jarige patiënte aangekondigd op de SEH. “Verdenking appendicitis acuta” luidt de reden van komst. Na een uitgebreide anamnese door de coassistent, gericht lichamelijk onderzoek en aanvullend laboratoriumonderzoek stijgt de verdenking op een acute appendicitis. Een echo-abdomen wordt met spoed aangevraagd. Maar waarom wordt er gekozen voor echografie? Hoe werkt echografie? En hoe interpreteer je die echobeelden nou?
In deze praktische workshop ga je na een spoedcursus echografie zelf aan de slag met het maken en interpreteren van echobeelden!

Organ Preservation and Regeneration
Dhr. J.B. Doppenberg

Het LUMC Transplantatie Centrum beschikt over een uiterst geavanceerde Organ Preservation and Regeneration unit (OPR). Onder steriele omstandigheden worden organen hier voorbereid op transplantatie en zo nodig met machinale orgaanperfusie voorbehandeld.. Dit proces kan zowel geoxygeneerd, koud, bij 37°C als met verscheidene oplossingen worden uitgevoerd. Hierdoor verbetert het reinigingsproces, vermindert hypoxie en herstelt de energiebalans. Daarnaast is het mogelijk om bij 37°C viability tests en genetische/cellulaire interventies (bijvoorbeeld immunomodulatie van mesenchymatische stamcellen of herstel van ischemische schade)  uit te voeren.
Vooruitstrevend onderzoek in het LUMC heeft al geleid tot succesvolle decellularisatie van nieren waarbij enkel een geraamte van extracellulaire matrix overbleef. Inspanningen om nieren te regenereren toont de potentie van dit gebied. Om zo’n geregenereerde nier te kunnen transplanteren, dient het echter gedurende enkele dagen geperfuseerd te worden. Waar? In het OPR! In deze workshop maak je kennis met perfusie en regeneratie van organen, en krijg je de unieke gelegenheid de bijbehorende klinische onderzoeksopstelling te aanschouwen.

Studenteninspraak in de master: Hoe doe ik dat?
David Buis, Joren Verhoog

Het is een uitdaging om de studenteninspraak bij de master Geneeskunde op een goede manier vorm te geven. Het grootste deel van de masterfase bestaat uit coschappen waarbij studenten verspreid zijn over meerdere locaties. Hierdoor kan het lastig zijn om goed zicht te krijgen op de kwaliteit van het onderwijs op al deze plekken en heb je tegelijkertijd te maken met veel verschillende onderwijscoördinatoren. Tijdens deze sessie worden deze veelvoorkomende problemen besproken en worden handvatten gegeven om de feedback van de studenten te verzamelen, problemen met het onderwijs effectief op te lossen en de zichtbaarheid van de Co-Raad bij de masterstudenten te vergroten. We zullen onze ervaringen hiermee in Leiden met jullie delen en tegelijkertijd bespreken hoe de verschillende medische faculteiten omgaan met deze onderwerpen. Het doel van de workshop is dat jullie na afloop een vervolgplan hebben voor enkele veelvoorkomende problemen waar Co-Raden en andere mastervertegenwoordigers tegenaan lopen.
De sessie wordt gegeven door David Buis en Joren Verhoog, beiden al sinds het begin van hun studie actief betrokken bij de studenteninspraak en nu al respectievelijk 4 en 3 jaar ervaring met de vertegenwoordiging van masterstudenten.

    

Time management
IFMSA-NL

Het is al uitgebreid aan bod geweest in het nieuws: de werkdruk in de zorg neemt toe, en steeds meer zorgprofessionals en studenten leiden aan chronische stress en burn-out.
Hoe ga je om met te weinig tijd en veel te doen? Hoe structureer je je dag? Hoe bewaak je je grenzen? In deze korte workshop zullen tips en tricks aan bod komen om je tijd efficiënter te kunnen besteden.

Evidence Based Education
Dhr. prof.dr. J.A. van der Hage, mw. I.L. Jeeninga

De workshop ‘Evidence Based Education’ neemt de deelnemers mee in een interactieve verdiepings quiz over vaak gehoorde mythes en fabels in het hoger onderwijs. Waarom zijn bepaalde mythes zo hardnekkig en waarom willen we ze zo graag geloven?
Aan de hand van een quiz wordt dieper ingegaan op de evidence voor veel voorkomende onderwijsaspecten. Daarnaast zullen de deelnemers gezamenlijk een korte opdracht uitvoeren waarin het geleerde toegepast kan worden. Kortom, een 45 minuten durende rollercoaster langs de waarheden en onwaarheden in het onderwijs!

De financiële en organisatorische kant van de zorg
Franca Witjas, Koen de Boer | Stichting Medical Business

Stichting Medical Business is opgericht met als doel een nieuwe generatie artsen uit te dagen om de bestuurlijke, organisatorische en financiële uitdagingen van de zorg tot hun verantwoordelijkheden te rekenen. Immers, een basisbegrip van hoe een organisatie werkt en welke financiële kwesties een rol spelen, is onontbeerlijk om verantwoordelijkheid te voelen en te nemen; de arts als professional in the lead.
Tijdens deze workshop zullen we dieper ingaan op de financiële en organisatorische kant van de zorg. Gedurende 45 minuten neemt Stichting Medical Business je mee in een wereld waar het gaat over kostenefficiëntie, bestuursvormen en verdienmodellen. Nu al nieuwsgierig? Bezoek de website www.medicalbusiness.nl en bekijk alvast de (gratis) online courses.

Voeding
Stichting Student en Voeding

De maatschappij schreeuwt om duidelijkheid omtrent voeding, leefstijl en productiviteitsmanagement. Het aantal artsen met kennis over deze onderwerpen blijft daarentegen achter. Dit moet veranderen en daarom is Stichting Student en Voeding opgericht met als belangrijkste doel implementatie van onderwijs over voeding, leefstijl en productiviteitsmanagement in de curricula van de opleiding Geneeskunde.
In de media zien we allerlei ‘voedingshypes’ voorbijkomen, maar wat is hiervan nou waar? En komt dit overeen met de resultaten uit wetenschappelijk onderzoek? En wat is nou precies leefstijl en Leefstijlgeneeskunde, en wat kan je daar als toekomstig arts mee? Op deze vragen hopen wij jullie antwoord te kunnen geven tijdens deze workshop!

Afgestudeerd, wat nu?
Jan Willem Gutteling | VvAA

Tijdens de workshop ‘Afgestudeerd, wat nu?’ zullen we ingaan op vraagstukken over de BIG-registratie, welke risico’s je loopt als basisarts en hoe je je hiertegen kan verzekeren (Zakelijk en Privé). Verder zullen we kort ingaan op tuchtrechtzaken, zal het aanbod van CV check en solliciteren onder de aandacht gebracht worden, en zal worden besproken welke keuze je als basisarts kan gaan maken en welk hulpmiddel VvAA daarbij hanteert!

Feedback geven
Mw. C. Krommenhoek-van Es

Feedback is “de reactie van de ontvanger op de boodschap die de zender uitzond”.
Voorbeeld: een vriend speelt een stuk op de piano. Je vindt het prachtig en na afloop complimenteer je hem met zijn “optreden”.

In schema:

  •         Zender: pianist
  •         Boodschap: muziek spelen
  •         Ontvanger: de toehoorder
  •         Feedback: de complimenten over het stuk muziek

Aan de hand van voorbeelden gaan we zelf actief aan de slag met het onderwerp “feedback geven”. We gaan in gesprek over de functie van feedback, oefenen het geven en ontvangen van feedback, en bespreken voorwaarden voor effectieve feedback.
Aan het eind van deze workshop weten we hoe het zou moeten en gaan we oefenen om feedback te geven in de praktijk.

Obductiepathologie
Prof. dr. B. Kubat

Bij obductie wordt het lichaam post mortem zowel uitwendig als inwendig onderzocht, wat inzicht kan bieden in de onderliggende pathofysiologie. Maar wanneer en waarom moet je als zorgverlener denken aan obductie? Wat komt er kijken bij het aanvragen van een obductie? Wat is het verschil tussen forensische en klinische obductie? En hoe verlopen deze onderzoeksprocessen?
In deze workshop worden bovenstaande vraagstellingen beantwoord en zal je aan de hand van casuïstiek meegenomen worden in de fascinerende wereld van obductiepathologie.

Conflict management
IFMSA-NL

Conflicten moeten vooral voorkomen worden, maar helaas zal dat niet altijd lukken. Conflicten kunnen veel verschillende oorzaken en gevolgen hebben. Het hoeven geen grote conflicten te zijn, ook kleine situaties kunnen tot veel frustraties leiden. Bijvoorbeeld bij een misverstand tussen arts en patiënt of verpleging en arts, kan de arts-patiënt relatie of samenwerking, aangetast worden. Tijdens deze workshop wordt ingegaan op hoe conflicten ontstaan, wat je kan doen om deze te voorkomen, en wat je kan doen om het conflict op te lossen.