Heb jij een hart voor medisch onderwijs en wil je je bestuurlijke talenten ontplooien? Vond jij het NVMO-congres ook altijd een hoogtepunt? Solliciteer dan als studentbestuurslid bij de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs!

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste student die het leuk vindt om zich in te zetten voor de vereniging door plaats te nemen in het bestuur. Twee studentleden hebben namens het Interfacultair Medisch Studentenoverleg (IMS) zitting in het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO). Als NVMO-studentbestuurslid houd je contact tussen het IMS en de NVMO door te participeren in de vergaderingen van beide organisaties.

De NVMO houdt zich bezig met de ontwikkelingen in medisch onderwijs, op landelijk en internationaal niveau. Het NVMO-bestuur vergadert viermaal per jaar. Eénmaal is hier een dagprogramma aan gekoppeld, waarbij de diverse NVMO-werkgroepen zich presenteren. De Algemene Ledenvergadering vindt plaats tijdens het hoogtepunt van het jaar, het NVMO-congres in november.

Een ander belangrijk deel van je functie is het organiseren van de twee preconference-workshops voor IMS-leden, voorafgaand aan het NVMO-congres. De keuze voor zowel de onderwerpen als de sprekers is in principe vrij, hoewel enig overleg met het IMS gewenst is. Als studentbestuurslid heb je de volledige vrijheid om te participeren in de taken van het NVMO-bestuur en kan je tijdens de vergaderingen vanuit studentenperspectief altijd je mening geven. Daarnaast neemt het oudste NVMO-bestuurslid plaats in de NVMO-congrescommissie. Samen met de congrescommissie zorg jij ervoor dat er weer een mooi NVMO-congres zal worden georganiseerd.

Elke NVMO-studentbestuurder vervult deze functie twee jaar en elk jaar wordt een nieuwe studentvertegenwoordiger gekozen. Hierdoor ontstaat een dakpanconstructie met een ervaren en een nieuwe NVMO-studentbestuurder. Heb je interesse en wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met de huidige NVMO-bestuursleden!

Belangrijke data
1 november: deadline sollicitatiebrief en cv
6-7-8 november: sollicitatiegesprek
19-20 november: (digitaal) NVMO-congres

Huidige NVMO-studentbestuursleden:
Kemi Alake & Lars Bosman
E-mail: nvmo@imsnederland.com