Partners

Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
Het IMS staat in nauw contact met de NFU. Dit gebeurt door een regelmatig overleg en een goed contact met de voorzitter en de secretaris van de commissie Onderzoek en Onderwijs. Deze commissie bestaat uit de decanen van de acht geneeskunde opleidingen en wordt voorgezeten door een van hen. Daarnaast is er regelmatig overleg met de Onderwijscommissie Geneeskunde (OCG), waarin de opleidingsdirecteuren samen komen. Om de belangen van de studenten extra te benadrukken zijn er elk jaar leden van het IMS aanwezig bij de zogenoemde retraite van de NFU waar verschillende onderwerpen rondom zorg, onderwijs en onderzoek worden besproken.

Meer informatie over het NFU is te vinden op: http://www.nfu.nl/

Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO)
De NVMO is in 1972 opgericht en is de vereniging voor iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling of onderzoek van onderwijs en opleidingen in de gezondheidszorg in de meest ruime zin. De vereniging heeft naast leden in de UMC’s en niet-academische ziekenhuizen ook leden in de faculteiten Tandheelkunde en Diergeneeskunde en in Hogescholen met opleidingen voor verpleegkunde, verloskunde en fysiotherapie en daarbuiten. Het tijdschrift Perspectives on Medical Education, het jaarlijks terugkerende NVMO Congres en de activiteiten van de Werkgroepen vormen belangrijke pijlers van de vereniging.

Meer informatie over het NVMO is te vinden op: http://www.nvmo.nl/

International Federation of Medical Student’s Associations (IFMSA-NL)
De vereniging is de Nederlandse tak van IFMSA, een vereniging met meer dan 1,2 miljoen actieve geneeskundestudenten uit 108 verschillende landen, en van EMSA, de European Medical Students’ Assocation. Als vereniging streeft IFMSA-NL naar een beter bewustzijn en verbetering van Global Health. Dit doet IFMSA-NL door het vormen van een internationaal platform voor studenten met initiatieven die zich richten op bewustwording en verbetering van Global Health in de samenleving en op persoonlijke ontwikkeling van toekomstige professionals in de gezondheidszorg. IFMSA-NL organiseert klinische en onderzoeksstages naar het buitenland. Daarnaast organiseert IFMSA-NL tal van projecten, zoals het bekende Teddy Bear Hospital of Breaking the Silence.

 Meer informatie over IFMSA-NL is te vinden op: https://www.ifmsa.nl/

 

De Geneeskundestudent
De Geneeskundestudent is de landelijke en onafhankelijke belangenbehartiger van geneeskundestudenten. In 1996 is het opgericht onder de naam ‘KNMG Studentenplatform’, als zelfstandig en landelijk overlegorgaan van de KNMG. Sinds januari 2015 is De Geneeskundestudent een van de acht federatiepartners van de KNMG en verder is De Geneeskundestudent sinds maart 2015 een zelfstandige vereniging. Als lid van De Geneeskundestudent word je – samen met ruim 17.000 andere leden – vertegenwoordigd door De Geneeskundestudent.

Meer informatie over De Geneeskundestudent is te vinden op: https://www.degeneeskundestudent.nl