Samenwerking

Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)

Het IMS staat in nauw contact met de NFU. Dit gebeurt door een regelmatig overleg en een goed contact met de voorzitter en de secretaris van de commissie Onderzoek en Onderwijs. Deze commissie bestaat uit de decanen van de acht geneeskunde opleidingen en wordt voorgezeten door een van hen. Daarnaast is er regelmatig overleg met de Onderwijscommissie Geneeskunde (OCG), waarin de opleidingsdirecteuren samen komen. Om de belangen van de studenten extra te benadrukken zijn er elk jaar leden van het IMS aanwezig bij de zogenoemde retraite van de NFU waar verschillende onderwerpen rondom zorg, onderwijs en onderzoek worden besproken.

Meer informatie over het NFU is te vinden op: http://www.nfu.nl/

O&O Studentadviseurs

Vanuit het IMS worden twee Onderwijs en Onderzoek studentadviseurs (O&O-studentadviseurs) afgevaardigd. De O&O-adviseurs nemen deel aan de vergadering van de opleidingsdirecteuren Geneeskunde (Onderwijs Commissie Geneeskunde (OCG) en bespreken de ingebrachte stukken van
de vergadering van de decanen (commissie O&O van de NFU) met de decanen voor met als doel om het studentenperspectief aan het licht te brengen. De O&O-adviseurs zijn onafhankelijk, maar kunnen tijdens de VV van het IMS om input vragen. Daarbij wordt de inhoud die kan worden gedeeld van bovengenoemde overleggen door de O&O-studentadviseur teruggekoppeld in de VV. Naast de VV is er nauw contact tussen de O&O-studentadviseurs en de voorzitter van het IMS. Elke O&O-studentadviseur vervult de functie gedurende twee jaar. Door een dakpanconstructie
blijven kennis en ervaring gewaarborgd.

Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO)

De NVMO is in 1972 opgericht en is de vereniging voor iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling of onderzoek van onderwijs en opleidingen in de gezondheidszorg in de meest ruime zin. De vereniging heeft naast leden in de UMC’s en niet-academische ziekenhuizen ook leden in de faculteiten Tandheelkunde en Diergeneeskunde en in Hogescholen met opleidingen voor verpleegkunde, verloskunde en fysiotherapie en daarbuiten. Het tijdschrift Perspectives on Medical Education, het jaarlijks terugkerende NVMO Congres en de activiteiten van de Werkgroepen vormen belangrijke pijlers van de vereniging.

Meer informatie over het NVMO is te vinden op: http://www.nvmo.nl/

International Federation of Medical Student’s Associations (IFMSA-NL)

De vereniging is de Nederlandse tak van IFMSA, een vereniging met meer dan 1,2 miljoen actieve geneeskundestudenten uit 108 verschillende landen, en van EMSA, de European Medical Students’ Assocation. Als vereniging streeft IFMSA-NL naar een beter bewustzijn en verbetering van Global Health. Dit doet IFMSA-NL door het vormen van een internationaal platform voor studenten met initiatieven die zich richten op bewustwording en verbetering van Global Health in de samenleving en op persoonlijke ontwikkeling van toekomstige professionals in de gezondheidszorg. IFMSA-NL organiseert klinische en onderzoeksstages naar het buitenland. Daarnaast organiseert IFMSA-NL tal van projecten, zoals het bekende Teddy Bear Hospital of Breaking the Silence.

 Meer informatie over IFMSA-NL is te vinden op: https://www.ifmsa.nl/

Interstedelijk Studenten Overleg (ISO)

Het IMS heeft waardvol contact met het Interfacultair Studenten Overleg (ISO). Het IMS is aangesloten bij het convenant van het ISO, welke als doel heeft om de belangen van studerend Nederland zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Dit doen de aangesloten organisaties door ervaringen, informatie en signalen uit te wisselen en samen op te trekken op belangrijke thema’s. Hier vertegenwoordigt het IMS de niche van geneeskundestudenten ten opzichte van alle andere opleidingen in Nederland. Als convenantpartner heeft het IMS geen verplichtingen en behoudt zij haar autonomie, maar de krachten kunnen worden gebundeld als dit vanuit de betrokken partijen gewenst is.

De Geneeskundestudent

De Geneeskundestudent is de landelijke en onafhankelijke belangenbehartiger van geneeskundestudenten. In 1996 is het opgericht onder de naam ‘KNMG Studentenplatform’, als zelfstandig en landelijk overlegorgaan van de KNMG. Sinds januari 2015 is De Geneeskundestudent een van de acht federatiepartners van de KNMG en verder is De Geneeskundestudent sinds maart 2015 een zelfstandige vereniging. Als lid van De Geneeskundestudent word je – samen met ruim 17.000 andere leden – vertegenwoordigd door De Geneeskundestudent.

Meer informatie over De Geneeskundestudent is te vinden op: https://www.degeneeskundestudent.nl

[pillar_carousel]