Acamdemisch Medisch Centrum Amsterdam

De opleiding

De studie bestaat uit een 3-jarige bachelor en een 3-jarige master, waarbij je in de masterfase coschappen loopt. In het gehele curriculum is er een sterke focus op de kliniek: zo heeft het AMC/UvA de meeste weken coschappen van alle faculteiten. Ook in de bachelor is het belangrijk dat je snel kennismaakt met de praktijk waarin je later terecht komt. Dit komt terug in alle blokken, en wordt tevens expliciet in de korte klinische stages binnen de bachelor. Elk nieuw blok wordt ingeleid door een patiënt die zijn of haar klachten schetst. De studenten leren op een hele actieve en motiverende manier klinisch redeneren. In het eerste jaar wordt ook direct kennis gemaakt met de anatomiezaal. Je leert onder andere hoe je een stoffelijk overschot prepareert.
Bij ons ben je als student vanaf dag 1 bezig met je eigen leerproces en dat van je medestudenten. Het team-based learning principe neemt een grote plek in binnen onze opleiding. Hierin word je uiteraard begeleid door onze docenten, van wie kwaliteit een vereiste is. De studielast komt neer op 40 uur per week, waarvan binnen de bachelor ongeveer 16 uur directe contacttijd is en 24 uur zelfstudietijd. Binnen de master bevinden zich zes weken onderwijs waarbinnen de student ongeveer 30 uur contacttijd heeft en 10 uur zelfstudie. De coschapweken bevatten 45 uur kliniek. 

Elk jaar starten er aan de UvA 350 geneeskundestudenten. Dat betekent dat er helaas niet voor iedereen plek is. Er wordt daarom een selectiemethode gehanteerd, waarbij er gebruik wordt gemaakt van drie toetsen.
De eerste toets test de studievaardigheden en motivatie van de student: er wordt een substantiële hoeveelheid biomedische leerstof gegeven, wat d.m.v. multiple choice vragen wordt getoetst.
De tweede toets test het analytisch denkvermogen en de interesse van de student. Hier hoeft de student zich niet op voor te bereiden. De toets bestaat uit vragen over wiskundige, scheikundige en natuurkundige principes in biomedische context, plus nog enkele vragen over medische actualiteiten.
De derde toets hoeft ook niet voorbereid te worden. Deze test of de student in staat is tot het helder beargumenteren en analyseren van medisch-ethische dilemma’s en/of vraagstukken. De toets bestaat uit het schrijven van een essay over een van tevoren niet bekend thema. Informatie over de selectie is te vinden via onderstaande link:

https://www.uva.nl/programmas/bachelors/geneeskunde/inschrijving-selectie-en-plaatsing/inhoud-selectie/inhoud-selectie.html


Naast de instroom in onze bachelor, is het ook mogelijk om via het zij-instroomprogramma toegang te krijgen tot de master. Dit is voor studenten die een andere (bachelor)opleiding hebben gedaan. Het zij-instroomprogramma bestaat uit één jaar waarin je meerdere vakken vanuit het 2e en 3e jaar van de bachelor volgt om je kennis op peil te brengen. Daarna start je met de coschappen. Helaas is ook voor dit programma de capaciteit beperkt: gemiddeld genomen hebben we plek voor 20 studenten per jaar.

Tevens is er de mogelijkheid tot het volgen van een dubbele bachelor Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen. Hiervoor worden zo’n 12 studenten per jaar toegelaten die extra gemotiveerd en getalenteerd zijn. Er wordt de mogelijkheid geboden om in 3 jaar zowel de bachelor Geneeskunde als de bachelor Biomedische Wetenschappen te behalen. Een enkele bacheloropleiding van drie jaar bestaat uit 180 studiepunten. Het programma van de dubbele bachelor bestaat uit 255 studiepunten (EC), waarvan 135 EC bij Geneeskunde en 91 EC bij Biomedische Wetenschappen. De resterende 18 EC bestaan uit het overlappende bachelorproject (scriptie). Het programma is zo gemaakt dat het in drie jaar te volgen is.

Medezeggenschap


Binnen het AMC/UvA is de stem van studenten enorm belangrijk. We leiden niet voor niets graag “mondige studenten” op. Dit AMC profiel sluit naadloos aan bij de inspraak die studenten hebben. Studenten zijn op meerdere manieren vertegenwoordigd via bijvoorbeeld de Studentenraad, de Opleidingscommissie, de Jaarvertegenwoordiging en de CoRaad. Ook de Examencommissie heeft studentleden, net als het Opleidingsteam. Studenten worden uitgedaagd om kritisch te zijn en constructief mee te denken over het onderwijs op de faculteit. Dit betekent dat je als student écht het verschil kan maken en zo bij kan dragen aan je eigen onderwijs. Zo zijn er ook beurzen (tot 50.000 euro per jaar) voor studenten die een project willen opzetten om bij te dragen binnen het onderwijs of de maatschappij (Sudenten Engagement project). Bijzonder binnen de medezeggenschap zijn de speciale overleggen waar de gremia elkaar op de hoogte houden; het Bachelor Studenten Overleg (BSO) en het Master Studenten Overleg (MSO). Bij deze overleggen sluiten studenten, uit verschillende organen die iets met het onderwijs te maken hebben, aan. De overleggen worden georganiseerd door de studentassessoren van de opleiding.

Contact

Mocht je in contact willen komen met de UvA/AMC, kan je hiervoor één van onze assessoren benaderen. Zij zijn bereikbaar via assessor.gnk@amc.uva.nl.
Voor meer informatie over onze opleiding kan je terecht op
https://www.uva.nl/programmas/bachelors/geneeskunde/geneeskunde.html

Laatste update: maart 2020