Heb jij interesse in landelijke onderwijsthema’s voor de (bio)medische opleidingen? Houd jij van complexe dossiers waarbij niet alleen de UMC’s, maar ook andere bestuursorganen, politiek en media nauw betrokken zijn? Lijkt het jou wat om een stem te hebben in overkoepelend onderwijsbeleid? Dan is de functie van studentadviseur Onderwijs & Onderzoek (O&O) bij de Nederlandse Federatie UMC’s (NFU) wellicht wat voor jou!

Wat doen de O&O studentadviseurs?
Vanuit het IMS worden twee vertegenwoordigers gekozen tot O&O studentadviseur bij de NFU. Het belangrijkste onderdeel van deze functie is dat de twee studenten lid zijn van de landelijke Opleidingscommissie Geneeskunde (OCG), waarin alle opleidingsdirecteuren zitting hebben, en landelijk beleid aangaande de opleidingen wordt gevormd en vastgesteld. Dit overleg vindt iedere zes weken plaats. De oudste O&O adviseur overlegt daarnaast eens per zes weken met de voorzitter van het decanenoverleg (O&O) om de hiervan de agenda door te spreken en studenteninput te geven. Naast beide formele vergaderingen is er frequent overleg met de beleidsadviseur van de NFU en word je uitgenodigd voor verschillende congressen en conferenties.

Relatie tot andere studentenvertegenwoordigers
De O&O studentadviseurs zijn in principe onafhankelijk. Om de geneeskundestudenten goed te kunnen vertegenwoordigen staan zij echter in nauw contact met verschillende partijen, waaronder het IMS-bestuur en De Geneeskundestudent. Tijdens de vertegenwoordigersvergaderingen van het IMS worden tevens updates van O&O en OCG gegeven en wordt er input opgehaald onder de vertegenwoordigers.

Termijn en tijdsinvestering
Als O&O studentadviseur krijg je veelal te maken met langlopende, veelomvattende beleidsstukken en projecten. Mede hierom betreft het een duo-functie met een dakpanstructuur, waarbij iedere O&O-adviseur 2 jaar zitting heeft, en er ieder jaar een nieuwe “jongste” adviseur wordt gekozen. Zo is ervaring geborgd, en is er voldoende tijd om wegwijs te raken in de verschillende dossiers. De tijdsinvestering varieert sterk, van 0 tot 10 uur per week met een gemiddelde over het jaar van 2 uur per week. Veel van deze uren (uitgezonderd vergaderingen en conferenties) zijn flexibel in te plannen, en de functie is hiermee goed te combineren met de eigen opleiding. 

Kortom: als O&O studentadviseur mag je op een unieke manier meedenken en beslissen over landelijke kwesties in het (bio)medisch onderwijs en onderzoek!

Interesse of vragen?
Voor eventuele vragen is de jongste O&O studentadviseur bereikbaar. Solliciteren kan door voor 1 december je CV en motivatie te sturen naar de huidige O&O adviseurs. De sollicitaties vinden vervolgens plaats in overleg.

Huidige O&O-adviseurs
Oudste: Anne Leerling (a.t.leerling@lumc.nl)
Jongste: Elisa ter Kuile (e.m.ter.kuile@student.rug.nl) (06-28177300)

Deadline sollicitatie: 1 december 2020